Брюксел за пореден път размаха пръст на страната ни и й даде срок да се поправи по провинилите се параметри. По време на обявяването на пакета от наказателни процедури срещу държавите членки, ЕК посочи България като лош пример по изпълнението на два ангажимента - мерките относно интелигентните транспортни системи и чистотата на сметищата.

Комисията дава на управляващите у нас два месеца, за да се поправят. В противен случай ни грози предявяване на иск пред Съда на ЕС.

По отношение на транспортния проблем Брюксел се „накара” на още две държави - Кипър и Португалия. ЕК настоява правителствата им, включително и това в София, да предприемат допълнителни мерки за улесняване на реализацията на интелигентните транспортни системи.

Трите членки не са направили достатъчно по спазването на европейската директива за пътния транспорт до 27 февруари 2012 г., когато е бил крайният срок. Това забавя цялостното прилагане на тези системи в транспортната сфера на Общността, алармират говорители на Комисията.

Тя отправи и още едно изрично изискване към България - да се погрижи сметищата в страната да отговарят на нормите на ЕС. Съгласно европейското право депонирането на отпадъци следва да се използва единствено като последна възможност и може да се извършва единствено при условие, че са избегнати последиците за здравето на човека и околната среда.

България пое ангажимент да закрие сметищата, които не отговарят на изискванията на законодателството на Съюза. Въпреки че е постигнат известен напредък, продължават да съществуват 124 сметища, които са в нарушение на установените норми, отбелязват експертите от белгийската столица.