Еврокомисията готви насоки за страните членки за справяне със скока в цените на електро-енергията през последните месеци.

Те ще станат ясни до няколко седмици.

„Ще предложим структуриран набор от инструменти, които страните членки да могат да вземат на национално ниво, за да компенсират растящите цени. Това може да бъдат различни данъчни корекции, целеви мерки за подпомагане на уязвимите в енергийно отношение домакинства и малки бизнеси или директни субсидии за потребителите“, каза Тим МакФий, говорител на ЕК.

В понеделник Испания поиска от Брюксел варианти за действия в рамките на....европейското законодателство и реформа на общностния енергиен пазар.

Мадрид, Рим и Атина вече подготвят национални мерки за защита на енергийно бедните граждани.