Eвропейската комисия даде месец на Полша да размисли за съдебната реформа.

Страната трябва да неутрализира притесненията на Брюксел за опасностите, които се създават пред върховенството на закона.

Като крайна мярка се предвижда лишаване на страната от право на глас в Европейския съвет. 

Тя може да стане факт, ако Полша не се съобрази с формално отправени към нея препоръки, свързани с демокрацията и разделението на властите. 

Заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс беше категоричен, че всяка държава има задачата да реформира правосъдната си система, но това трябва да е в съответствие с Конституцията и европейското право.

„Всеки европейски гражданин има право на независимо правораздаване. Разделението на властите е правото е фундаменрално не само за Европейския съюз и за всяко демократично общество”, каза Тимерманс.