Двадесет и един лауреата на Нобеловата награда са изпратили общо писмо до лидерите на Европейския съюз, в което настояват да приложат на практика директива върху качеството на горивата, която да признава по-голямото замърсяване от експлоатацията на петролни пясъци, съобщава агенция Ройтерс.

Канада е най-сериозният противник на тази директива, тъй като се явява най-голям световен производител на горива от петролни пясъци и смята, че европейското законодателство е дискриминационно.

Нобеловите лауреати, сред които е и южноафриканския архиепископ Дезмъд Туту оправдават прилагането на тази директива, защото „извличането на неконвенционални горива като петролните пясъци или шисти, има изключително разрушителен ефект върху климатичните изменения”.

Директивата за качеството на горивата беше одобрена от страните членки на ЕС през 2009, припомнят международните наблюдатели. Основна цел на заложената нормативна база е да намали парниковите газове, отделяни от превозните средства с 6 % до 2020 г.