45% от цветята са изложени на риск от изчезване, а тези, които на този етап все още не са официално открити и описани в книгите, са застрашени на 75%.

Данните са публикувани в годишния доклад на Royal Botanic Gardens в Англия.

Причините за изчезването на красивите диви видове са земеделието и дърводобива, които разрушават много естествени местообитания, както и промяната на климата в световен мащаб.

Изчезването на цветята може да доведе до проблеми като невъзможност за създаване на конкретни лекарства.