Човечеството навлезе в „екологичен дефицит” с шест дни по-рано от миналата година, предаде вестник Гардиън.

До момента хората са изразходвали всички ресурси, които планетата може да им осигури за 2015 година и от днес живеем в „екологичен преразход”. Според изследване, цитирано от Гардиън, това рязко източва ресурсите на земята и възможността им да се регенерират.

Изследването се базира на сравнение на потребностите и резултатите от човешката дейност, като се вземат предвид въглеродните емисии, обработваемата земя, рибните запаси, използването на дървен материал в горите. В този списък влиза и възможността на планетата да регенерира изразходваните материали, както и да абсорбира отделяния въглерод.

Изследването показва, че човечеството е започнало да надхвърля капацитета на планетата някъде в началото на 70-те години и „денят на надхвърляне” всяка година се измества по-рано.

Последиците от екологичния дефицит са видими в обезлесяването, ерозията на почвите, изчерпването на водните ресурси и натрупването на парникови газове в атмосферата.