Увеличение на печалбата с 9,3% отчетоха големите промишлени компании в Китай за месец април, съобщи агенция „Синхуа”. Ръстът на печалбата обаче върви надолу в сравнение с първото тримесечие, когато регистрираното нарастване е било 12,1%.

Според данни на Държавното статистическо управление на Китай общата печалба на производителите през април е надхвърлила 70 милиарда долара. В края на първото тримесечие частният бизнес е отбелязал стабилно нарастване на приходите – близо 18%, докато при държавните предприятия темпът е доста по-слаб.

Печалбата на компаниите от газово-петролодобивния сектор се е увеличила в края на първото тримесечие със 7,9 на сто, отчитайки забавяне на темпа на растеж. Силно увеличение има в сектора на електро- и топлоенергетиката, където печалбата е нараснала с 92,6 на сто в сравнение със същия период на миналата година.

Забавянето в растежа на стокообмена на компаниите според местните експерти се дължи на отрицателната конюнктура на международния пазар.

За същия период инфлацията в страната се покачи до 2,4% заради увеличението на цените на хранителните продукти. Тогава инфлацията стигна до най-високото си за последните 10 месеца ниво от 3,2% през февруари, но спадна до 2,1% през март.