Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по Оперативна програма "Регионално развитие" за програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят.

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.

Плащанията по българската оперативна програма "Регионално развитие" бяха прекъснати на 3 юни 2014 г. след одит на Комисията през април 2014 г., при който бяха установени пропуски в проверката на исканията от националната система за управление и контрол на средствата от ЕС.

Комисията стигна до заключението, че всички коригиращи мерки вече са приложени и условията за отмяна на преустановяването са изпълнени.

"Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма.", заяви зам.-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева.