Според последното изследване на британския телекомуникационен регулатор  "Офком" (Office of Communications - Ofcom), жителите на Острова вече са „смартфон общество”. Ако доскоро хората масово са използвали различни методи на комуникация, то в последните години безспорният победител е един – смартфонът.

През миналата година процентът на хората, използващи умния си телефон като основно устройство за влизане в интернет, е бил 22. За 2015 г. този показател е скочил с над 10 процента - до 33.

Днес две трети (66%) от гражданите на Великобритания притежават „умни” телефони. Това включва 90 процента от младежите между 16 и 24 години, както и половината от хората между 55 и 64 години.

Вижте повече детайли от проучването в следващия репортаж: