Цената на газа за домакински нужди в България е била най-висока от гледна точка на покупателната способност (purchasing power standards - PPS), сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за втората половина на 2011 г. Показателят за страната ни е 10,1 PPS за 100 кв/ч.

След България се нареждат Унгария с 9,7 и Словения с 9,6. Най-ниска е била цената на газа за домакински нужди в Люксембург, Великобритания, Румъния и Франция.

По средна цена на газа за домакински нужди, България е на четвърто място сред държавите членки с 4,7 евро на 100 кв/ч, като преди страната ни са Румъния с 2,8 евро, Естония с 4,4 евро и Латвия с 4,6 евро.

Най-висока е цената на газа плащат домакинствата в Швеция - 11,7 евро, следват Дания и Италия. Средната цена на синьото горива в 27-те държави членки на ЕС е била 6,4 евро за 100 кв/ч.

Българите обаче плащат най-ниска цена на електрическата енергия за домакински нужди сред държавите членки на ЕС - 8,7 евро на 100 кв/ч, сочат още данните на Евростат.

След България се нареждат Естония и Румъния, а най-висока е била цената в Дания - 29,8 евро, следвана от Германия, Кипър и Белгия. Средната цена на тока в ЕС през този период е била 18,4 евро на 100 кв/ч.

Спрямо покупателната способност, най-ниска е цената на електрическата енергия за домакинтвата във Финландия - 11,4 PPS за 100 кв/ч, а най-висока в Кипър - 26,7. В България този показател е 18,8.

В периода между втората половина на 2010 година и второто полугодие на 2011 г. цените на електричеството са се увеличили с 6,3%, докато тези на газа са скочили с 12,6%.

Електроенергията е поевтиняла единствено в Люксембург - 5%. Най-високите ценови скокове в национална валута са регистрирани в Латвия (+ 27%), Кипър, Португалия и Испания.