Безработицата в еврозоната е нараснала през юни до рекордните 11,2%, съобщи Евростат. Данните сочат, че 17,80 милиона европейци са били без работа, което е с 123 000 повече от предходния месец.

Юни е 14-ият пореден месец, през който безработицата е достигнала или превишила прага от 10% в еврозоната.

За година 2,02 милиона души са попълнили редиците на безработните в ЕС, уточняват от Евростат. Общо в Европейския съюз равнището на безработицата е достигнало 10,4 на сто през юни, запазвайки стойността си от май. Но и това равнище е рекордно високо.

Равнището на безработица в България през юни е било 12,4 процента спрямо 11,2 процента през същия месец миналата година.

Сред държавите членки на еврозоната най-ниското равнище на безработицата е отчетено в Австрия, (4,5 на сто),в Холандия (5,1 на сто), както и в Германия и Люксембург (5,4 на сто и в двете страни).

Най-висока безработица през юни е регистрирана в Испания с 24,8 на сто, а в Гърция, за която последните разполагаеми данни са от април тя е била 22,5 на сто. В тези две страни
безработицата засяга най-тежко младите на възраст до 25 години - повече от всеки втори или 52,8 на сто в Гърция и 52,7 на сто в Испания.