Безпрецедентна суша в Европа. Във Франция повече от 100 общини останаха без питейна вода. 

Правителството сформира кризисен щаб, който да изготви план за справяне със ситуацията. За 93 региона е издадена заповед за намаляване на потреблението на вода.

Властите определиха сушата като най-тежката в историята на Франция. 

Долината на река, откъдето идва почти една трета от селскостопанската продукция на Италия, също е изправена пред бедствена ситуация. Нивото на водата в реката е с 2 метра по-ниско от средното за сезона.