От 1 октомври в Белгия ще бъдат въведени облекчения в правилата срещу разпространението на COVID-19, съобщи премиерът Софи Уилмес.

Предвижда се носенето на маска на открито повече да не бъде задължително, освен на местата със струпване на хора, определени от общините. Запазва се изискването за носене на маска в магазините и градския транспорт.

Незадължително, а препоръчително ще бъде хората да не се срещат с повече от петима души извън семейния кръг. Ще бъде възможно двама души да общуват на открито без маска до 15 минути, ако запазят безопасно разстояние от 1,5 метра. В общи срещи няма да бъде разрешено струпването на повече от 10 души едновременно.