Акрополът в Гърция става достъпен за хора с увреждания.

Ще бъдат инсталирани табели на Брайлова азбука, ще бъдат направени и парапети и предупредителни знаци за наклон.

Ходът идва след месеци спорове за нова бетонна пътека, инсталирана в Акропола в края на миналата година, противниците на промените твърдят, че преобразяването е злоупотреба с културното наследство на Гърция.