Международната агенция Фич понижи кредитния рейтинг на Кипър с две степени (от ВВ+ на ВВ-), като запази негативната перспектива за дълга на страната. Понижаването става в момент, когато островната държава води тежки преговори с Тройката за отпускане на заем.

Рейтингът на Кипър е намален заради влошаващите се макроикономически условия, отклонението на страната от бюджетните цели и заради продължаващата финансова несигурност на острова, обясняват експертите на агенцията.

Закъснелите преговори на Кипър с Тройката кредитори за финансирането на страната е допринесло за влошаване на икономическите условия и е създало несигурност за реформите на държавния сектор и за коригиране на макроикономическия баланс.

Агенция Фич смята още, че способността на кипърското правителство да вземе заем също е намаляла заради зависимостта му от финансирането на банките.