Въпреки строгите мерки за изолация в Япония студентите в един от токийските университети намериха оригинален начин да получат дипломите си.

Вместо да се явяват лично на церемонията, което властите забраняват, абсолвентите получиха дипломите си с роботи.

На лицето на всеки един от тях имаше таблет с живия образ на студента, който той управляваше онлайн от вкъщи.

Идеята получи голямо одобрение, като така дипломантите няма да бъдат лишени напълно от удоволствието да присъстват на дипломирането си.