На днешното заседание на Съвета по правосъдие 20 държави членки, сред които и България, постигнаха политическо съгласие за създаването на нова Европейска прокуратура, съобщиха от пресслужбата на еврокомисията.

Независимите европейски прокурори ще разполагат с правомощия да провеждат разследвания и да повдигат и поддържат обвинения за престъпления, засягащи бюджета на Съюза, като корупция или измами със средства на ЕС за над 10 000 евро или трансгранични измами с ДДС за над 10 млн. евро.

Те няма да получават указания от институциите на ЕС или от националните власти, но в същото време няма да прекратяват работата си в съдебните системи на своите страни. Централна служба ще следи работата им.

Европейската прокуратура ще може да извършва трансгранични действия без да минава през процедури за съдебно сътрудничество. Освен това тя ще повдига обвинения срещу престъпниците директно пред националните съдилища.

Новата структура ще отговаря за наказателното преследване, а ОЛАФ ще продължи да се занимава с административно разследване на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Междувременно у нас правителството предложи на парламента да приеме промени в Наказателно-процесуалния кодекс с цел ускоряване на съдебните дела.

Ако поправките бъдат одобрени, вещите лица вече ще могат да се разпитват и дистанционно, а съдиите ще пишат мотивите си за всяка присъда в определен срок.

Освен това е предвидено и въвеждане на незабавно изпълнение на присъдите, а Касационният съд се задължава да изпраща незабавно препис на прокурора, за да не се допуска бягство на осъдения от правосъдие.