Българската федерация по волейбол е взела решение да забрани трансферите в чужбина на играчи, които нямат навършени 21 години. То е било прието на заседание на Управителния съвет, провело се на 11 юни.

Според решението таланти под 21 години ще могат да преминaват в чуждестранни клубове само с изрично разрешение от УС на БФ по волейбол.

Официалното съобщение на волейболната ни федерация, което централата публикува на официалния си сайт:

1. Спира за срок от три години издаването на международни трансферни сертификати за всички състезатели до навършването им на 21 г., включително и на тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, считано от датата на взимане на настоящото решение -11. 06. 2019г.

2. Възлага на администрацията на БФВ в срок до 01. 08. 2019 г. да изготви списък на състезателите, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, който списък следва да бъде утвърден от УС на БФВ.

3. За срока на действие на решението по предходната точка, всички състезатели до навършване на 21 г., включително и тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, могат да бъдат трансферирани за игра в чужбина само по изключение, след изрично решение на УС на БФВ за всеки конкретен случай.