Изпадналият в тежка финансова криза футболен "Ботев" Пловдив може отново да смени собственика на мажоритарния пакет акции. Прокуристът на "жълто-черните" Асен Караславов е поискал от Управителния съвет на Сдружение "ПФК Ботев" - настоящ преносител на ценните книги, мандат за "предоставяне на акциите на трета страна с цел продажба срещу задължение за издръжка и участие в управлението на клуба". Това става ясно от съобщение, публикувано на официалния сайт на "Ботев".

В него не се съобщават подробности за въпросната "трета страна". Караславов е дал срок до 19 октомври включително да получи отговор на молбата си.

Ето и целия текст на искането:

"Уважаеми Г-н Председател,

Уважаеми Господа,

Обръщам се към Вас в качеството Ви на собственици и държатели на мажоритарния пакет акции на Акционерното дружество, с молба за възлагане на мандат за срок от един месец, считано от датата на вашия отговор на настоящото заявление, на мен Асен Димитров Караславов – Прокурист на ПФК “Ботев“ АД за предоставяне на акциите на трета страна с цел продажба срещу задължение за издръжка и участие в Управлението на Клуба. 

В тази връзка Ви уведомявам, че  ще  поема ангажимент към Вас за предоставяне на нужната информация и уреждане на договор за прехвърляне и закупуване на акциите при наличие на съгласие от Ваша страна.

Настоящето заявление цели коректно и отговорно отношение от страна ПФК “Ботев“ АД относно уреждане собствеността на акциите на дружеството, респективно обезпечаване нормалната работа в Клуба. Подписването на евентуален договор между Сдружение ПФК Ботев Пловдив и трета страна, ще бъде основано на Устава и Вътрешните правила на дружеството.

Очаквам Вашето решение в рамките на 3 дни (до19.10.2020 г. включително)!

С уважение,

Асен Караславов, прокурист"

"Ботев" Пловдив изпадна в тежка финансова криза, след като предишния собственик Георги Самуилов предаде мажоритарния пакет акции на сдружението на привържениците. Наскоро те обявиха, че клуба има задължения в размер на 26 млн. лева, като над 700 000 лв. трябва да се изплатят във възможно най-кратък срок.