Тръст "Синя България" подкани мажоритарния собственик на "Левски" Наско Сираков да излезе публично пред левскарската общност и да даде отговори на няколко важни въпроса, като какво е финансовото състояние на клуба и какви са рисковете пред съществуването му.

"С оглед на текущата тежка ситуация в ПФК "Левски", Тръст "Синя България" смята за абсолютно наложително, а и доста закъсняло, мажоритарният собственик на клуба да излезе публично пред целокупната левскарска общност и да изясни възникналите неясноти по следните въпроси:

• Актуално финансово състояние на клуба;
• Краткосрочен и дългосрочен план за развитие на ПФК "Левски" АД;
• Потенциални рискове пред съществуването на "Левски" като професионален футболен клуб;
• Отчет и равносметка за изминалата година, в която г-н Сираков управлява клуба – както във финансов, така и в спортно-технически аспект;

Водени от обещанието на г-н Сираков за пълна прозрачност, смятаме, че провеждането на открита дискусия за бъдещето на клуба е неизбежно. В допълнение към това, очакваме да бъде свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПФК "Левски", което е и основният орган на управление на клуба. В случай, че такова не бъде обявено в най-кратък срок, нашата организация ще предприеме необходимите действия по свикването му.

С уважение,
УС на Тръст "Синя България", гласи съобщението във "Фейсбук".