Най-късно в началото на месец октомври ще бъде готов новият законопроект за физическото възпитание и спорта обеща министър Мариана Георгиева, която днес представи своя екип на първата си среща с медиите. Спортният министър разкри за притеснителни нарушения в Антидопинговия център, като липса на документация и ценоразпис, преразход, неизпълнение на закона за обществените поръчки при процедурата за оборудването на лабораторията и други.

Приоритет на министерството ще бъде масовият спорт, като в тази връзка започват срещи с кметовете на всички общини в страната за изграждането на футболни, волейболни, баскетболни и плувни съоръжение на територията им. Мариана Георгиева обеща и повече средства от Спортния тотализатор и целенасочена работа на нейния екип до Олимпиадата в Сочи следващата година.

Най-голямата инфраструктурна грижа на министерството в момента е състоянието на Зимния дворец в столицата, който трябва да бъде ремонтиран. В момента тече актуализирането на програмата за развитието на спорта. Със заповед от 28 юни тази година е създаден Обществен съвет за държавната политика за спорта с председател професор Петър Киров, в който влизат 36 изявени личности.