Софийски градски съд остави без уважение искането на кредитора "Ред Енимълс" ЕООД, направено с молба вх. № 45188/04.04.2017 г., за освобождаване на синдика Дора Милева поради неизпълнение на задълженията ѝ и нарушаване интересите на длъжника и кредиторите. Това става ясно от документите по делото на старото дружество ЦСКА.

Чрез фирмата "Ред Енимълс" "армейските" фенове искат да купят емблемата, която е в активите на фалиралия клуб.

Съдът указва на синдика Дора Милева - Иванова, че следва да проведе нов търг по реда на чл. 717 в от Търговския закон съобразно даденото от съда разрешение, при съобразяване мотивите на определението. Определението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на "Ред Енимълс" ЕООД и синдика.

18 456 лева разноски за март има право да покрие Дора Милева според друго определение на съда.

Две от фирмите, които също бяха направили депозит за наддаването - "Ингегрислаб" и "Еко Депозит Сълюшънс", са изтеглили депозитите си от сметката за участие на търга. Очаква се Дора Милева да обяви тотално начало на търга, като първият да бъде заличен окончателно.

На 30 март феновете на ЦСКА не допуснаха други освен "Ред Енимълс" да наддават за емблемата.

Новият търг трябва да се проведе или отново на стадион „Българска армия”, или на адреса на регистрация на синдика - Кърджали. С оглед бурните събития преди близо месец в Борисовата градина сега почти сигурно събитието ще се състои в южния град.