Фирмата "Ред Енимълс" ЕООД е подала официално възражение срещу разпределението на парите за емблемата и активите на фалиралото дружество ПФК ЦСКА АД. В края на месец май "Ред Енимълс", представлявана от Иван Велчев - Кюстендилеца, спечели наддаването с оферта от 8 милиона лева.

Справка в сайта на Министерството на правосъдието показва, че възражението е внесено вчера. Освен победителя в търга, възражение е подало и лицето Тодор Иванов.

Софийски градски съд свика заседание на 13 юли, когато ще се разглеждат възраженията за фалиралия клуб.

Едва когато няма възражения, ще се пристъпи към плащане на сумата от 8 милиона лева.

Ето каква е процедурата оттук нататък:

- Дора Милева трябва да изчака 14-дневния срок, в който всеки един от 143-мата кредитори имат право да обжалват (тя обяви списъка с кредиторите на 18 юни). До момента вече има няколко възражения.

- 14-дневният срок за възражения изтича около 3 юли. Дора Милева вече насрочи заседание, на което да разгледа жалбите - 13 юли. Съдия по несъстоятелност ще утвърди или отхвърли решенията на синдик Милева.

- След това има нов 7-дневен срок – след решението на съдията, в който кредиторите отново имат право да обжалват. Ако няма нови обжалвания, се пристъпва към плащане на 8-те милиона към кредиторите. Ако има обаче нови обжалвания, следва ново изчакване, решения на съдията и забавяне във времето.