Първите български спортисти вече влязоха в олимпийското село. Антоанета Бонева (спортна стралба) и Силвия Дънекова (лека атлетика) пристигнаха в Рио рано тази сутрин, преминаха процедурите по акредитация и се настаниха.

И Бонева, и Дънекова предпочетоха да пристигнат по-рано в Бразилия, за да се аклиматизират и да тренират на място.

Все още продължават проблемите на домакините по отношение готовността на олимпийското село да посрещне своите жители по време на Игрите.

Най-сериозна тревога буди закъснялото предаване в готовност на водопроводната и канализационна мрежа. Тези проблеми са всеобщи и се отнасят и до блока, в които са настанени българските спортисти.

Много от западноевропейските спортисти са пристигнали в Бразилия, но все още не са влезли в олимпийското село, тъй като са на подготовка и аклиматизация в други части на града или страната.

Нашата делегация е настанена в блок 10 на ПърпълЗоната, като апартаментите са на 16, 17 и 18 етажи. Българите са заедно с делегациите на Сърбия, Латвия и др. Отвън сградите изглеждат много добре, но вътре нещата не са така розови.

Нередностите се отстраняват поетапно, като първите ни състезателки бяха настанени в апартаментите, които донякъде са с оправени проблеми на канализацията. Друг голям проблем е чистотата, тъй като непрекъснати ремонти замърсяват всичко във вътрешното пространство, съобщават от щаба на нашата делегация.

Българският офис е в постоянна връзка с домакините и прави всичко възможно заедно с ръководствата на другите делегации за разрешаване на проблемите. Всяка сутрин в 6.30 ч. има заседания на шефовете на мисии, а вечер в 20.30 ч. специална среща отбелязва свършената работа.

Съвещанията се водят на много високо ниво - от самия директор на Олимпийските игри Кристоф Дюби и Марио Чиленти, директор на олимпийското село.