Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова разпространи до медиите позицията си за казуса със Зимния дворец на спорта.

Ето цялото обръщение:

“Едва ли в България има човек, който повече от мен да желае Зимният дворец на спорта да бъде реновиран и да стане модерен и безопасен дом на всички ледени спортове. Това е мястото, на което съм се изградила като човек и състезател и където пред родна публика съм спечелила едни от най-ценните отличия в кариерата си.

Основният въпрос обаче е: „На каква цена?“. За да си отговоря на него и за да запазя обществения интерес, една от първите ми задачи като служебен министър на младежта и спорта беше да назнача вътрешен одит на обществената поръчка, касаеща реконструкцията и модернизацията на съоръжението. Още при първата ми среща с борда на директорите на търговското дружество „Академика 2011“ аз ги уведомих за своите намерения и ги помолих да ме държат в течение на процедурата, както и да не предриемат прибързани решения, докато трае проверката. За съжаление, останах излъгана!

Работата на одита приключи и вчера (19 август) аз повиках ръководството на „Академика 2011“ да се запознае с констатациите му, които са за извършени сериозни нарушения при провеждане на процедурата. Препоръките са „Да се предприемат незабавни действия за прекратяването й“.

След като се запознаха с доклада, ръководителите на „Академика 2011“ проведоха заседание и подписаха протокол от него с решение за прекратяване на поръчката. Този протокол дори получих с изходящ номер на дружеството. Вместо обаче процедурата по прекратяването да продължи по надлежния ред, днес (20 август) с изненада научих, че решението е ревизирано и на участниците в обществената поръчка са изпратени писма, с които ги уведомяват за класирането.

Във вторник сутринта установих, че на сайта на дружеството е публикувано „Обявление за отварянето на ценовите оферти за обществената поръчка с предмет «Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс «Зимен дворец на спорта»-гр. София.»“ Такова обявление в рамките работния ден в понеделник нямаше!

Поех поста министър на младежта и спорта в служебното правителство с намерението да не търся конфронтация и да работя в диалог с всички, които се трудят съвестно за благото на българския спорт. Надявах се, че заедно ще успеем да защитим по най-добър начин обществения интерес. Оказах се излъгана…“