Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков и екипът му получиха висока оценка за работата си, свързана с изграждането на Националния антидопингов център и изпълнението на Конвенцията на ЮНЕСКО срещу употребата на допинг от представителите на мониторингова група към Съвета на Европа.

В продължение на три дни професор Луис Хорта – президент на португалската антидопингова институция, Кристина Олиндър – председател на Антидопинговата комисия към шведската спортна конфедерация, Лиене Козловска – директор на антидопинговия отдел на Държавната агенция по спортна медицина на Латвия, Самули Расила – мениджър по въпросите на образованието към финландската антидопингова агенция и Тони Джозая – мениджър по управление на резултатите към антидопинговата институция на Великобритания, се срещнаха с всички, които имат отношение към Конвенцията срещу употребата на допинг.

Проф. Луис Хорта благодари лично на министър Свилен Нейков за работата, която е свършил, защото за кратко време са направени много неща, свързани с изпълнението на Конвенциите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа в борбата срещу употребата на допинг.

"В момент, в който Европа се срива, министърът и правителството ви са намерили начин да изградят този Антидопингов център. Но за да бъде една лаборатория акредитирана от WADA, това е много дълъг процес и трябва да бъдете търпеливи," каза проф. Луис Хорта.

Той допълни, че проблемът с допинга не е свързан само с елитните състезатели, а и със спорта в свободното време. В България ситуацията не е по-различна в сравнение с останалия свят. В тази връзка Хорт изрази задоволството си от факта, че у нас е изготвена Национална стратегия за борба с допинга, която третира и този въпрос. По думите на госта за нейното реализиране МФВС трябва да си сътрудничи с министерствата на здравеопазването, образованието, на вътрешните работи и с други институции.

"В България има култура за борба срещу допинга. Тук видяхме много интересни инициативи. Впечатлени сме от ангажираността и участието на всички партньори и страстта, която те влагат в борбата срещу допинга", заяви категорично проф. Луис Хорта след проведените по време на визитата на мониторинговата група срещи в МФВС, Народното събрание, БОК, митниците, както и със спортното училище "Ген. Владимир Стойчев" в София.