Залата е собственост на Министерството на спорта, но "червените" я ползват под наем