В официалният сайт на ЦСКА се появи становище и разяснение, подготвено от юридически екип, относно казуса с участието на ЦСКА в предварителните кръгове на Лига Европа.

 

 

Ето какво гласи то:

"Представяме ви обещаното вчера разяснение на казуса с участието на ЦСКА в Лига Европа през сезон 2017/2018.

Ню Йорк

Юни 17, 2017

До Футболната общественост,

Уважаеми привърженици на футбола и ЦСКА. Моето име е Първан П. Първанов. Аз съм принципал на Нюйоркската Кантора за Международен Арбитраж и заедно с моите колеги Джефри Кеслер, Дейвид Феер и Майкъл Степяк, председател, заместник председател и съдружник в спортната практика на международната кантора Уинстън § Строун, представляваме ПФК ЦСКА, по решение на УЕФА от 29.05.2017 година, касаещо участието на ЦСКА в европейските клубни турнири („ЕКТ“).

Участието на възраждащият се ЦСКА на европейска сцена е от важно значение, както за колектива от играчи и служители на клуба, така и за различните гарнитури на българския национален отбор, в които ЦСКА участва със съществен брой футболисти. Поради тази причина, смятаме за редно да уведомим широката общественост за действията, които бяха предприети в защита на интересите на ЦСКА и развитието на процедурите пред Международния арбитражен съд по спорта („КАС“) в Лозана, Швейцария.

Решението на УЕФА от 29.05.2017 г. е с дължина три страници и е издадено в резултат на нарочно отправено искане от страна на БФС към УЕФА, с дата 12.05.2017, да бъде направено „изключение“ от приложението на правилото „за трите години.“

Процедурата по изключения е инцидентна спрямо основното лицензионно производство и по своето същество позволява на лицензионния орган, БФС, да поиска от УЕФА да направи изключение, за да бъде издаден лиценз за ЕКТ, въпреки презюмирано нарушение на някои от лицензионните правила.

В своето решение от 29.05.2017 г. УЕФА отказва да направи така поисканото от БФС „изключение“. Мотивите на решението стъпват върху непълна фактическа обстановка и без да отчетат, че с влязло в сила решение, с което ЦСКА е лицензиран за участие в Първа Лига за сезон 2016/2017 година, Правната и Лицензионна комисии към БФС са приели правилото за „трите години“ за спазено. Така, в рамките на основното лицензионно производство за 2017/2018 г., в рамките на изключителната си компетентност, и в съответствие със скрепения в Българската конституция и международното право принцип за правна сигурност, Лицензионната комисия към БФС удостовери лицензоспособността на ПФК ЦСКА за сезон 2017/2018 г. и издаде лиценз за участие в Еропейските Клубни Турнири. Актът на лицензиране бе съпътстван от спазването на всички изисквания на УЕФА за конституиране на ПФК ЦСКА като редовен участник в Лига Европа за сезон 2017/2018.

Същевременно, в рамките на 10 дневният срок за обжалване на решението на УЕФА от 29.05.2017, ПФК ЦСКА внесе жалба в Международния арбитражен съд, придружена с искане за заповед (като част от пакет предварителни обезпечителни мерки), която да предотврати възможността на УЕФА да се позовава на своето решение от 29.05.2017 г., в разрез с лиценза издаден от действащия при условията на изключителна компетентност по основното лицензионно производство Български Футболен Съюз.

Един от елементите на състава, който позволява постановяването на предварителни обезпечителни мерки от КАС, е наличието на непоправими вреди. За такива се приемат онези вреди, които не могат да бъдат обезщетени с пари. В случая основните такива щяха да бъдат възпрепятстването от обиграване на български национални състезатели в европейските турнири, възпрепятстване на висококачествена селекция на завръщащият се в европейските турнири български „Евробоец“, отнемане на възможността за класиране в турнира Шампионска Лига, в случай, че ЦСКА успее да спечели турнира Лига Европа и деморализацията на играчите, спечелили участието в Лига Европа на футболния терен.

Принудена да се защитава от почти сигурната заповед от страна на КАС, УЕФА изрично призна своето решение от 29.05.2017 за преклудирано от последващият лиценз, издаден от БФС, и декларира, че счита ЦСКА за пълноправен лицензиран участник в Лига Европа. Вземайки впредвид факта, че УЕФА признава, че ЦСКА ще бъде участник в Лига Европа 2017/2018 година, и следващата се от този факт липса на непоправими вреди, за ЦСКА, на 16.06.2017, КАС отхвърли искането за предварителни обезпечителни мерки като ненужни.

При така заявената позиция от УЕФА в рамките на производството по предварителни обезпечителни мерки, производството по основната апелативна жалба вероятно ще бъде прекратено.

В своята писмена защита УЕФА изрично указва, че запазва правото си да направи преглед на издадения от БФС европейски лиценз, в рамките на своята последваща компетентност по допускане в европейските турнири. До този момент на нас не ни е известно УЕФА да е предприемала каквито и да е процесуално легитимни действия в рамките на последващата си компетентност. В случай, че УЕФА започне такава процедура (а тя предоставя на ЦСКА и БФС пълно право на защита), ЦСКА ще защитава енергично своите законни права и интереси, както пред съответните органи на УЕФА, така и пред КАС и Швейцарските съдилища.

Адвокатският екип използва възможността да изрази своята благародарност към г-н Гриша и Данаил Ганчеви за изключителната помощ оказана по време на процеса по защита на ЦСКА.

С уважение,

Първан П. Първанов

Джефри Кеслер

Дейвид Феер

Майкъл Степяк"