ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи на незабавно изпълнение.

Решение от 9.9.2016
ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.

Снимка: Lap.bg

Синдик Дора Милева веднага коментира решението на СГС да обяви ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност.

Тя заяви, че нито ЦСКА-София, нито ЦСКА 1948 могат да наследят успехите и историята на ЦСКА.

"Те са нови дружества със собствена история. Другото остава в миналото, то не принадлежи на тези клубове", каза Милева.

"Сега предстои да се назначи оценител, който да състави списък с всички активи на фалиралото дружество. В него попадат емблемата на ЦСКА и различни имоти. Те ще бъдат обявени на търг"

"Отборът на ЦСКА, спечелил правото да се състезава в "Б" група и да се бори за суперкупата на България, можеше да го направи. Можеше да започне оздравителна програма, но това остава в миналото. Прекратяването на концесията на стадион "Българска армия" и взимането на базите предрешиха нещата", завърши тя.