"Лудогорец" получава стадиона в Разград. Концесионният договор е за 10 години и на стойност 18,5 млн. лв. Клубът бе единственият участник в процедурата. Пликът бе отворен днес от комисия от общински служители в града в присъствието на изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев.

"Лудогорец" се ангажира с ремонт на стойност 18 500 000 лв., изискването по обявяването на концесионната процедура е 18 424 341 лв. Срокът за завършване на строителните дейности е 10 години от датата на сключване на договора. Предложеното годишно концесионно плащане е 14 000 лв.. По обявлението минимумът бе 13 961 лв. Всички суми в лева са без ДДС.

Предоставени бяха и изискуемите декларации и приложения, в които са очакваните приходи и разходи по ползване на общинския обект по години. Има списък с 13-те подизпълнители, които ще имат ангажименти по ремонта, както и декларации по Закона за мерките срещу изпиране на пари, подписани от президента на клуба Александър Александров.

"Комисията ще разгледа, оцени и класира офертата в срок, който да позволи изготвяне на докладна с предложение за сключване на договор за концесията за сесията на Общинския съвет в Разград в края на октомври", увери заместник-кметът на града Галина Георгиева.