Европейската агенция по химикалите иска да проучи дали изкуствената трева на футболните терени е канцерогенна. По-конкретно малките гумени топченца, които се намират на повечето изкуствени игрища и които често попадат из най-различни места по телата или екипировката на спортуващите.

Видео: 

Експерти от агенцията твърдят, че в повечето случаи гумените топчета са направени от гуми за коли и съдържат вредни вещества, включени в списъка за канцерогени на Световната здравна организация.
Изследванията ще посочат дали е възможно при падане или при шпагат, ако гумички попаднат в отворена рана да се достигне до сериозни последици и дори рак.
"Ако играете футбол на изкуствена трева и имате одраскване, допир с гумичките е възможно да замърси кръвта ви. Това, което хората забравят е, че част от тези топченца могат да навлязат в тялото и при вдишване, ако играещият е паднал на земята например", заяви белгийският специалист по токсикология професор Ян Тутгат. 

Европейската агенция по химикалите планира съвместна работа с ФИФА в бъдеще, за да се изследва по-сериозно рисковете при футбол на такъв вид настилка.