Държавното дружество "Сердика спортни имоти", стопанисващо ст. "Българска армия" и базата в Панчарево, е застрашено заради несъбрани вземания в размер на 3 965 192 лв. към 31 декември 2020 г., установени от одит. Това обявиха от министерството на младежта и спорта.

За одитирания период се наблюдава влошаване на финансовите ангажименти на дружеството: нарастващи оперативни загуби, недостатъчен оборотен капитал и влошена ликвидност. Най-голяма задлъжнялост от несъбраните вземания за наемни вноски и консумативи има ПФК ЦСКА-София ЕАД – около 95% от дълговете към "Сердика спортни имоти" ЕАД.

"През април тази година е подписан протокол, уреждащ финансовите взаимоотношения между ПФК ЦСКА-София ЕАД и "Сердика спортни имоти" ЕАД", посочват от министерството.

"През септември тази година министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов проведе среща с представители на ЦСКА, на която бяха обсъдени възможните опции за пристъпване към учредяването на ново дружеството."

"След проведените разговори на представители на ПФК ЦСКА-София ЕАД с Министерството на младежта и спорта има вариант футболният клуб да си погаси задълженията и да се премине към създаването на новото дружеството, одобрено с РМС №630 от октомври 2019 г."

"От проверката става ясно, че към 31.12.2020 г. задължения имат още: Сдружение Спортен клуб по акробатика Акро-Трамп София, Сдружение Клуб гимнастика ЦСКА, Сдружение Волейболен клуб ЦСКА, Сънденс клийн ЕООД, Мелия Трейдинг ЕООД, Сдружение спортна академия ЦСКА, Сдружение футболен клуб Виа, Сдружение Обединен баскетболен клуб-ЦСКА, Х ленд ЕООД, И 2 Плюс и др.", се казва в съобщението на ММС.