Емблемата и марката ЦСКА вече са на дни от придобиването им от елитния клуб, пише "24 часа".

Съдът издаде постановление за възлагане на имуществото на старото дружество на фирмата "Ред Енимълс" ЕООД. То може да се обжалва от участвалите в търга и от длъжника в 7-дневен срок и ако това не стане, е окончателно.

"Ред Енимълс" бе фирма на феновете само за спечелването на търга, като за имуществото на старото дружество бяха планени 8 милиона лева. След това тя бе прехвърлена къв сегашния клуб и седалището се намира на адрес в "Литекс Тауър" в София.

След влизането в сила на постановлението единствено трябва да се завери разпределението на парите от синдика Дора Милева и трябва да започне незабавно плащане.

Сумата е в специална сметка на синдика повече от година.