Фирмата "Титан 77" поиска от Софийски градски съд да обяви в несъстоятелност футболен клуб "Левски". Делото е образувано на 13 ноември.

Дружеството е собственост на Юлиан и Емил Ботеви. То се занимава с организиране на чартърни полети. 

В регистрите информацията по искането на "Титан 77" е представена така:

Търговско дело 2390 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-11 състав
21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 13.11.2018г.
Образувано на 13.11.2018г. по Молба за обявяване в несъстоятелност
Входящ документ 147654 от 12.11.2018г.

Молител ТИТАН 77 ООД
Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 14.11.2018
Резултат: С разпореждане

През септември изпълнителният директор на "Левски" Красимир Иванов обяви, че дълговете на тима са в размер на 18,3 млн. лева и се работи по намаляването им.