Представителите на Управителния съвет на ЦСКА обвиниха новите собственици Ивайло Манджуков и Милко Георгиев за това, че клубът не може да функционира нормално през последния месец. Членовете на УС отказват да поемат отговорност за случващото се с отбора и твърдят, че новото ръководство е спряло плащанията по лиценза. Подписалите се под декларацията Александър Тодоров, Ивайло Котев, Бойко Ноев, Борис Калоянов и Румен Атанасов припомнят, че в началото на април по искане на Ивайло Манджуков е било прието решение на Надзорния съвет на ЦСКА, съгласно което в УС влизат Милко Георгиев, Ив. Манджуков и Александър Тодоров, а М. Георгиев става и изпълнителен директор на дружеството, но досега това решение не е вписано в Търговския регистър.
 
Ето и цялата декларация, подписана от членовете на Управителния съвет на ЦСКА. 
 
"Вече повече от месец УС на ПФК ЦСКА е поставен в невъзможност да изпълнява пълноценно своите функции. Както е известно в медиите, контролният пакет акции на отбора беше поет от семействата Манджукови и Инджови, а след това прехвърлен на фирмата „Финансово-маркетингова компания” ООД, собственост на Милко Георгиев и Ивайло Манджуков. В началото на април по искане на последния бе прието решение на Надзорния съвет на ЦСКА, съгласно което в УС влизат Милко Георгиев, Ивайло Манджуков и Александър Тодоров, а М. Георгиев става и изпълнителен директор на дружеството. По неизвестни за нас причини и досега това решение не е вписано в Търговския регистър, което е лична отговорност на новите мажоритарни акционери.

Получава се абсурдна ситуация. От една страна, Ив. Манджуков и М. Георгиев се разпореждат със съдбата на ЦСКА, от друга страна – не искат да поемат публична отговорност за това. Въпреки поетите ангажименти за изплащане на всички задължения по лиценза (включително към НАП), плащанията са спрели изцяло.

Членовете на УС на ПФК ЦСКА АД, подписали настоящата декларация, заявяват, че отказват да носят каквато и да била отговорност за действията и бездействията на новите мажоритарни акционери на клуба след придобиването на мажоритарния пакет акции от господата Инджов и Манджуков.

Членовете на УС на ПФК ЦСКА АД, се разграничават от изказването на колегата си Ивайло Манджуков, по повод негово изявление, дадено пред медиите след мача в Ловеч, за липсата на информация относно размера на задълженията на клуба и сезирането на органи на икономическа полиция и Прокуратурата.

За целия период на дейност на този УС, на акционерите и пред съответните институции в страната и чужбина, са предоставяни одитирани и заверени ГСО, с пълната счетоводна и финансова информация, в т.ч. и размера на задълженията на клуба.

В подкрепа на горното, е и фактът, че само преди месец на редовно заседание на УС бе приет и одобрен от всички членове на УС, включително и от г-н Ивайло Манджуков, ГСО за финансовата 2014 година, представен от Изпълнителния директор на клуба .
 В такава обстановка действащият УС на ПФК ЦСКА заявява, че е в невъзможност да изпълнява своите функции, вменени от Търговския закон и предвидените в него процедури.
 
Или новите акционери трябва да поемат незабавно пълната отговорност и да продължат финансирането, или трябва да се откажат от управлението и да предоставят тази задача на други акционери, които имат силата и средствата да извършат това.
Ние сме убедени, че и феновете, и всички дейци на отбора не желаят това положение да продължава. Безспорно е, че то влияе отрицателно върху всички – треньори, футболисти, администрация и върху цялата спортна общественост.
ЦСКА е по-голям от всички нас. Историята на клуба и обичта на феновете изискват незабавни действия."
 
Декларацията е подписана от Александър Тодоров, Ивайло Котев, Бойко Ноев, Борис Калоянов и Румен Атанасов