Общината с изискване към домоуправителите - да организират допълнителна дезинфекция на общите пространства във входовете, която обаче струва минимум 100 лева на месец.

В условията на извънредно положение домоуправителите трябва да организират допълнителна дезинфекция на най-натоварените контактни точки във входовете като бравите, парапетите, копчетата на асансьора или осветлението.

Услугата е извън регулярното почистване и по препоръка трябва да се прави всеки ден или поне 2-3 пъти седмично.

Част от блоковете вече са се включили, но десетки все още не правят нужната дезинфекция. 

Част от входовете са избрали и друга тактика - сами правят извънредната дезинфекция под график и с доброволен труд на живеещите.