Писателят Владимир Зарев беше награден с важно и емблематично отличие - награда за духовен принос на името на Иван Вазов, която се връчва за втора поредна година.

"Това е една много достойна и прекрасна награда на името на Патриарха на българската литература, който сам по себе си е една национална литература чрез творчеството си", каза Зарев в "Тази сутрин".

"Той е основателят на модерния български език, върху който стъпват съвременните български писатели. Обогатява езика ни с 50 00 думи", допълни той.

"Иван Вазов преосъществява огромната си и нестихваща любов към България и българския народ в национална памет. Той превръща блясъка на словото си в национална памет", каза Зарев.

"Иван Вазов сам е духовна държава в държавата. Той превърна националната ни литература в нещо, което занимава всеки от нас днес", допълни той.

"Вазов се цитира много често, но не съм убеден, че го разбират. Иван Вазов е преди всичко пример – един от най-красивите и достойни примери в националната ни история", заяви Зарев.

"Литературата в момента няма това въздействие, което е имала по времето на Вазов. По време на социализма добрата литература играеше ролята на опозиционна партия, колкото и да звучи пресилено. Сега литературата няма това значение, сега всичко може да се каже в медиите", каза той.

"Аз се надявам, че това което правя, има значение и смисъл. Аз също се опитвам се да оставя в националната памет една епоха, която е много важна", каза писателят, наричан "българският Балзак" в немската преса.