Премиерът на Великобритания Лиз Тръс ще предприеме голям преглед на системата за издаване на визи на страната, за да се справи с острия недостиг на работна ръка в ключови индустрии.

Това ще даде възможност на много българи да заемат много от свободните работни места в различни индустрии. Правителството на Лиз Тръс се готви да вдигне ограниченията върху броя на чуждестранните служители, работещи в сезонното земеделие във Великобритания до възможността да работят висококвалифицирани IT специалисти със специални визи. 

Визовата програма, която беше въведена, за да се запълнят празнините в работната сила в земеделието, позволява издаването на 38 хил. визи на земеделски работници, но секторът предупреди, че това не е достатъчно за справяне с острия недостиг на работна ръка.

Прегледът може също да разхлаби изискването за владеене на английски език в някои сектори, за да могат повече чуждестранни служители да влизат в страната.

В по-дългосрочен план на мигрантите няма да се налага да отговарят на прага от 35 800 паунда за изисквана заплата за установяване в Обединеното кралство след пет години.

Списъкът с дефицитни професии, който се очаква да бъде изготвен ще даде възможност да се  запълни недостигът на работна ръка в някои индустрии, задълбочен от Brexit и пандемията от COVID-19.

Стечението на обстоятелствата остави цели сектори на икономиката без служители и предизвика редица кризи. От кризата с недостиг на гориво по бензиностанциите, защото няма шофьори за цистерните, до недостиг на сезонни работници в земеделието, което доведе до сериозни проблеми с прибирането на реколтата. Очаква се мерките да бъдат конкретизирани до края на годината, а тогава ще се разбере какъв ще бъде ефектът върху българите, които искат да работят на Острова.