От 1 януари 2024 г. всички асансьори трябва да имат предпазен щит. За поставянето на тази защита имаше 9-годишен гратисен период.

Този щит е под кабината и предпазва в случай на авария, ако пътуващият трябва да бъде изваден. Без предпазната преграда има опасност заседналият да падне в шахтата.

По информация от Николай Маринков, главен секретар на Българската асансьорна асоциация, в България има 100 000 устройства, които са произведени без щит. Защита имат всички, които са произведени след 2003 г.

Предпазната преграда в момента струва около 300 лв. За монтажа ще трябва да платят живущите в сградата.

Проверка за нарушения след Нова година трябва да правят от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). На фирмите, които имат над три асансьора в движение без щит, ще бъде отнеман лицензът.