Купувачи на апартаменти в луксозен комплекс в София нямат достъп до имотите си, след като е открито производство по несъстоятелност на дружеството. 

Това се случва след скандал между двамата собственици на строителната фирма.

Хората имат опасения, че ще изгубят имотите в квартал „Драгалевци“, за които са платили и са готови на протестни действия.

Жилищният комплекс е почти завършен, а апартаментите в него са изцяло закупени. Той няма Акт 15 и близо 70 семейства, които са закупили жилища в него не могат да ги използват.

„Както аз, така и всички останали в края на миналата година разбрахме, че има проблем със строителството и с довършването на комплекса. Бяхме информирани по имейли от двамата управители за възниквалия проблем“, каза Антон Симеонов.

Той обясни, че преди Коледа е имало среща с купувачите по отделно с двамата съдружници, управители на дружеството арх. Димитър Димитров и инж. Антония Димитрова. „Доколкото разбрахме в основата на проблема със строежа е личен семеен проблем, който е възникнал в началото на миналата година между тях. Вследствие, на което те са завели взаимно редица дела и искове. Тези семейни искове рефлектират върху предмета на дейност на дружеството. Разбрахме и другата притеснителна новина, че през септември има подадено заявление от единия от съдружниците към съда за обявяване на дружеството в несъстоятелност“, разказа Симеонов.

Той каза, че една част от хората са закупили жилищата си през 2021 г.

„Може да се намери решение. Аз предложих споразумение, на което тя (инж. Антония Димитрова) отговори с нейни предложения. Сега чакаме нейния отговор. Целта беше да се започне работа по завършване на комплекса. За не повече от 5-6 месеца комплексът може да се завърши и да се приеме във въвеждане на експлоатация“, каза арх. Димитър Димитров.

Димитров обясни, че хората няма да загубят парите си, защото те вече са получили нотариалните си актове.

"Ако е открито производство по несъстоятелност тези клиенти на строителната фирма ще бъдат потърсени от синдика, който ще им даде възможност да предявят своите вземания в това производство и те ще бъдат конституирани като кредитори, на които дружеството е длъжник. Ако сградата струва 1 млн., а задълженията са 2 млн., съответно те ще получат по презумция половината, но преди тях има други кредитори, които са с приоритет - това са данъчните, банките и едва тогава те ще вземат някаква част, но ще вземат някаква част", обясни Петромир Кънчев, адвокат и юрист по вещно право и недвижими имоти.

"Тези кредитори могат да сключат и извънсъдебно споразумение, така че строителят да си приключи дейността, да се разплати към всички. По този начин да се приключи производството по несъстоятелност, така че такава възможност е възможна, включително и с един план за оздравяване на предприятието, което включва точно това да си достроиш, да се разплатиш. Ако има такъв план той трябва да бъде одобрен от съда", каза Кънчев.

Потърсихме и инж. Антония Димитрова, която заяви, че оказва съдействие, за да може клиентите да бъдат удовлетворени.