Отново напрежение на "Алепу". След скандала с подпорната стена там започна изграждането на еко селище, което предизвика обществено недоволство. Екоинспекцията провери и наложи актове и глоби.

Еко селището е разположено на самия Шофьорски плаж и, вместо традиционните кемпери, сега там има ниска дървена ограда. Оказа се, че фирмата няма необходимите съгласувателни разрешения, като оценка за въздействие върху околната среда. Това селище се намира точно до скандалната подпорна стена-хотел "Алепу", а фирмата инвеститор ще обжалва наложените санкции в съда. 

Сигналът за изграждане на къмпинг на плажа предизвика големи дискусии за това ще се стигне ли до ново застрояване в района на Алепу.

Любители на Шофьорския плаж останали изненадани от заграждения и забрана да стигнат до плажа.

Снимка: bTV

„Аз дойдох в четвъртък на плаж и бяха особено изненадана, когато видях оградата. А господинът и неговата приятелка или съпруга започнаха да ми крещят, че имотът е частен и че аз нямам право да преминавам през него“, разказва жена, опитала се да отиде на плажа. 

Представителят на инвеститора Димитър Димитров обясни, че оградата е законосъобразна, а къмпингът ще е екологичен и няма нищо незаконно в него.

Инвеститорът придобива земята като апортна вноска от "Алепу Вилидж" АД, показва справка в Търговския регистър. Димитров обаче отрече фирмата, която го изгражда, да има нещо общо с „Алепу Вилидж“.

Според проектното предложение, токът и водата трябва да бъда  взети от имота на Алепу, но минават през общинска улица и две защитени зони. Затова екоинспекцията спря строежа.

От РИОСВ - Бургас са установили, че изграждането на въпросния еко къмпинг трябва да спре.

„Районът, в който се намира имотът, не попада в защитена територия, но попада в две защитени зони по директивата за местообитанията и за птиците. Поради тази причина се налага извършване на оценка за съвместимост. Тоест господинът е получил писмо на 2 юли с подпис от РИОСВ-Бургас какво трябва да извърши, но започва изграждането без наше съгласие“, обясни инж. Зинка Стойкова, директор на РИОСВ – Бургас.

"Можете да подадете заявление с документация, окомплектована по реда на чл. 6 ал. 2 от ЗУТ, за издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти. На вас това звучи ли ви, като че сме издали разрешение за каквото и да било?! Не, нали!“, коментира кметът на Созопол Тихомир Янакиев.
 
Подобни урегулирани поземлени имоти с право на строеж има над 20 в района на защитените зони, гласувани в годините на назад в Общинския съвет на Созопол. Тепърва собствениците им ще проявят претенции. 

Вижте още във видеото.