Пандемията от COVID-19 и мерките срещу нея в различните държави доведе до очакван скок в цените, който вече се усеща. Докато можем да е лишим от някои по-луксозни стоки, то няма как да не сложим хляб на масата си.

„Към момента все още няма скок в цената на хляба. За съжаление, в бранша се говори за евентуално повишаване на цените. Спекулира се със скок от 10-15%, за момента не го планираме“, обясни собственикът на фурна Вероника Нинова.

Цената на хляба се формира от суровините, електроенергията и човешкия труд.

„Цените на тока скачат постоянно, увеличават се цените на транспорта. Може да се каже, че и трудът в сектора е доста високо платен. Това са фактори, които предполагат евентуално повишаване на цените. Заплатите на работещите в сектора са над средните както за София, така и за страната“, добави тя.