Голяма тема в информационния поток в Германия е спирането на природния газ за България и Полша.

Германия всъщност е една от най-зависимите страни в Европа от руски газ. Това е и страната с може би най-силния глас против ембарго на руските доставки.

Германия е внасяла около 55% руски газ за миналата година. Тази година процентът е 35.

След новината за България и Полша Германия не е застрашена, но притеснения има. Фокусът е върху пестенето на енергия и германският министър на икономиката излезе с препоръки в тази връзка. Ето някои от тях: