Градският прах по улиците, запрашаването при строителни дейности и паркирането в зелени почви имат най-голям принос за замърсяване на въздуха в София. Това сочат резултатите от едногодишно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология.

Директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов обясни, че в различните сезони превес имат различни замърсители. В есенно-зимния те идват от изгаряне на биомаса, в която влиза и горенето на гуми, на пелети, дървесина, както и дрехи.

Снимка: bTV

Именно те са и виновниците за фини прахови частици в случаите, когато концентрацията е над нормата.

Най-големият замърсител през зимата е горенето на дърва и въглища. Следват го вдигащите се във въздуха прах, почва и прахообразни отпадъци от пътните настилки. В замърсяването участват в много по-малка степен трафикът и индустрията.

Брънзов обясни, че има и замърсяване, което идва извън града, както и трансгранично, като даде пример с праха от Сахара.

Изследването е направено в период януари 2019 – февруари 2020 г. То е по поръчка на Столична община и целта му е да се определи приносът на различните източници за замърсяване с фини прахови частици в София.