Повишената цена на природния газ ще окаже влияние навсякъде, заяви в „Тази сутрин“ Антон Иванов – зам.-председател на Българския енергиен и минен форум.

„Не само като енергия, но и като ресурс, природният газ се отразява при производството на стоките и техния транспорт. Повишената цена на газа ще окаже влияние навсякъде. Това е малко по-дълга верига на въздействие, но ще се усети навсякъде“, отбеляза Антон Иванов.

Според него най-вероятно към януари месец ще се наложи промяна на цените на топлинна и електрическа енергия, но до тогава няма да има промяна, защото това е законово установена практика.

Той прогнозира, че сметките ще са доста по-високи.