Служебният кабинет гласува по-голям размер на командировъчните. Парите за командировки в България не са променяни от 2008 г., а тези за чужбина – от 2004 г.

От 20 на 40 лева скачат дневните при командировки с нощувка, а от 10 на 20 лева при пътуване в рамките на работния ден.

Тези суми са минимумът, заложен в наредбата. Ако работодателят прецени, може да даде повече командировъчни.

Дневните за чужбина вече ще се движат от 37 до 87 евро в зависимост от държавата. В страните от Европейския съюз те са между 39 и 56 евро.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно. 

Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване.

Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани.

Новите разпоредби създават и условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования.