Както вече стана ясно втора пенсия от частните фондове ще се изплаща пожизнено, разсрочено или накуп в зависимост от това колко пари е събрал човек в партидата си.

Предложенията за промени, които уреждат това и по които се спори от години, са публикувани за обществено обсъждане от социалното министерство. Приемането им е належащо, тъй като през 2021 г. ще се появят първите пенсионери с право на втора пенсия.

Тя ще е пожизнена само ако събраната сума стига за месечно плащане в размер не по-малко от 15% от минималната пенсия за страната. За догодина това означава 45 лева.

Първите пенсионери ще могат да прехвърлят парите си от частния фонд в НОИ до юни догодина. Така вместо две пенсии ще получат една, но пък тя няма да е намалена заради това, че част от осигуровките са отивали в частен фонд.

За следващите пенсионери този срок е различен спрямо годината, в която ще се пенсионират. От 2038 г. нататък прехвърлянето ще може да се прави най-късно пет години преди пенсионирането.

„Възможността хората да се прехвърлят към НОИ съществува от 2015 г. Ако го направят, тогава държавната пенсия няма да бъде намалявана. Това, което бих посъветвал хората, е да вземат решение сами на основата на информация. Да проверят в НОИ каква ще е пенсията им с намаление и без него. Да отидат в универсалния си пенсионен фонд и да проверят каква ще е втората пенсия, която получават. Да направят съпоставка и да вземат правилното за тях решение“, посъветва Анастас Петров, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Проблемът, който съществува все още, е начинът, по който се изчислява коефициентът на редукцията.

„Има предложение да се промени начинът на изчисление на индивидуалния коефициент. Тогава първите пенсионери, които ще получат пенсиите си догодина, ще бъдат с намаление от порядъка на 9%“, обясни Петров.

Той призова хората да са спокойни за парите си.