Зрители от пловдивското село Маноле ни сигнализираха за опасно замърсяване на река Черна от цех за преработка на мляко. Според тях изпускането на отпадъчни продукти се случва редовно в тъмната част от денонощието. Наш екип провери на място ситуацията.

Кадрите са заснети през нощта в началото на месец март.

На следващия ден  наш екип е на място. Все още има леки следи – от тръби от близката мандра се излива течност в реката. Хората от близките къщи твърдят, че замърсяването се случва почти всяка нощ:

Изпращаме снимките на нашите зрители до регионалната екоинспекция и до община Марица:

"Тези снимки са през вечерта. Явно се вижда мътната вода. Сега, преди няколко часа извършихме проверка, водата, която излиза от мандрата ,е  чиста...", заяви Димитър Иванов, кмет на община Марица.

Екоинспекцията обаче извършва изненадваща проверка следващата нощ. Установено е заустване на отпадъчни води от локалното пречиствателно съоръжение на мандрата към река Черна. Взети са проби и се очакват лабораторните анализи. Пред екоинспекторите собственикът на мандрата е запушил една от тръбите към реката.

"Ми, за мен, ако се е случило изхвърляне на вода, която може да замърси реката, то е станало в някакъв авариен режим на пречиствателната станция. Защото, доколкото виждам от снимките, е станало през вечерта... Но аз така и не можах да установя каква е била причината и как може да се е случило това нещо“, каза Георги Златанов, собственик на мандра, с. Маноле.

В зависимост от лабораторните резултати екоинспекторите ще преценят дали да наложат санкции на мандрата в близките дни.