Кризата с коронавируса наложи нов ред и в съдебната система - вече можете да се разведете по Скайп. Със съответните промени в закона това трябва да стане нормална практика.

„Може би защото е нещо ново, се приема ентусиазирано. Първото заседание по "Скайп" го проведохме по време на извънредното положение, когато открити съдебни заседания почти не се провеждаха в съда. Но когато си започнахме редовните съдебни заседания, колегите поискаха да се продължи провеждането на виртуални заседания именно по тези производства“, обясни Даниела Александрова, зам.-председател на Софийския районен съд.

„Съдията стои в съдебната зала, включително облечен в тога. До него стои съдебен секретар, който протоколира всички извършени по време на заседанието процесуални действия. Зная, че има законодателна инициатива за промени, които да уреждат протичане и провеждане на такива заседания. И аз лично се надявам това да се случи по-бързо, тъй като облекчава съда и страните и може би това е бъдещето“, на мнение е тя.

„Внедряването на всякаква форма на технологии е бъдещето. Необходими са законодателни промени в процесуалните ни закони“, смята адвокат Юлия Раданова.