Младите лекари, които специализират на държавна поръчка, би трябвало да бъдат задължени в продължение на три години да работят в лечебни заведение в България. В противен случай ще трябва да връщат парите за тяхната специализация. Това предвижда промяна в Наредбата за специализациите.

„Установихме след анализ, че има недостиг по някои медицински специалности и в някои области. Идеята на Министерството на здравеопазването е в специалности, в които има хроничен недостиг на медици, да субсидира в размер от две до три минимални заплати специализанта, които да му бъдат давани от болницата по време на неговото обучение. То трае обикновено 4 или 5 години. Предлагаме в тази наредба в срок от три години след това специализантът да отиде да работи по избор в област и лечебно заведение, където са заявени нужди от подобен специалист. Няма задължителен характер”. Това разказа съветникът на министъра на здравеопазването д-р Росен Радев в „Тази стурин”.

„По начина, по който са формулирани промените, звучат много негативно. Задължаващият елемент би трябвало да се коригира. Посланието е негативно към младия специалист”, заяви д-р Емануил Найденов от „Млади лекари за ново здравеопазване".  Той е съгласен, че има коренна промяна на реда за специализация в България след въвеждането на Наредба №1 през 2015 година. Преди това около 96% от младите лекари искаха да напуснат страната, а в момента този процент е драстично свален, въпреки всички недостатъци, в наредбата има и положителни неща, каза лекарят.

„Ако специализантът иска, старият ред на специализации в болниците си остава. Той има опцията да се възползва от субсидията”, каза д-р Росен Радев.

„Младият специалист трябва да бъде изкушен да остане, а не задължен. Трябва да се направи анализ каква е причините тези хора да не остават и тези причини да бъдат променени.”, смята д-р Емануил Найденов от „Млади лекари за ново здравеопазване".